İbraname Örneği

İbraname olarak adlandırılan uygulamanın iş hukukunu ilgilendirdiği görülür. İbraname Örneği ise işten ayrılacak olan kişinin iş sözleşmesinin sonlandırılması sürecinde ortaya çıkan bir kavramdır. Çalışanın iş sözleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan alacakları işten ayrılmadan önce işveren tarafından kendisine ödenir. Bu durumda da çalışan alacaklarını aldığına dair bir belge imzalamak durumunda kalır. İş sözleşmesinden kaynaklanan her türlü hak ve alacağı ilgilendiren bu belge ile işveren ödemekle yükümlü olduğu sorumlulukları yerine getirdiğini ispat edebilir.

İbraname adı verilen belgeler resmi nitelik taşır ve alacaklının borçludan her tür alacağını aldığına dair bilgiler içerir. Bu sözleşme her iki taraf için de geçerli olan bir belgedir. Tek taraflı bir bağlayıcılığının olmaması en önemli özellikleri arasında yer alır. Türk Borçlar Kanunu’na göz atıldığında ibranamenin geçerlilik koşullarının ne olduğu anlaşılır. İşçi ibranameyi imzalamış dahi olsa geçerlilik koşullarını taşımayan bir ibranamenin işçinin alacaklarını talep etmesinde bir engel teşkil etmediği görülür.

Makale İçeriği

İbraname Nedir ?

İbraname Örneği söz konusu olduğunda bu belgenin resmi bir nitelik taşıdığı görülür. Hazırlanması sırasında ise kanunlara uygun olarak hareket edilir. Bu belgelerin işçi ve işveren açısından önem taşıdığı görülürken yasalara uygun olabilmesi bazı koşullara sahip olması ile mümkündür. Bundan dolayı da yazılı olarak hazırlanması öncelikle gerekli olan bir durumdur. Sözlü ibranamelerin bir geçerliliği bulunmaz. Bunun yanı sıra iş sözleşmesi sonlandırıldıktan sonraki bir ay içerisinde ibranamenin hazırlanmış olması gerekir. Yazılı olarak hazırlanan bu belgede konu açık ve net olarak ifade edilirken bilgiler de eksiksiz olmalıdır.

Belge üzerinde yer alması gerekenlerden biri alacak türü ve miktarıdır. Bu miktarların ayrı ayrı belirtilmesi zorunludur. Ödeme yapılacağı zaman ise banka üzerinden bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ödemeler elden yapılmamaktadır. İbranamenin gerekli koşulları taşımaması durumunda hükümsüz kabul edildiği görülür. Bundan dolayı yasal bir değer taşıması istendiğinde hukuka uygun olarak hazırlanması zorunludur.

Avukat İbraname Örneği

İbraname Örneği merak edilenler arasında yer alırken bu belgelerin geçersizliğine yol açan bazı sebepler de olabilir. İbraname hazırlanırken yasalarda belirlenen koşullardan herhangi birinin eksik olması durumunda geçersiz sayılması kaçınılmaz olur. Bundan dolayı da yazılı olmaması bir ibranameyi geçersiz kılar. Bunun yanı sıra alacak miktarının ve cinsinin belirtilmemesi ya da eksik bilgi içermesi de belgenin geçersiz sayılması için yeterli bir nedendir.

İşveren ve işçi arasında imzalanan ibranamede işçinin alacağını almış olması gerekir. Bu ödemenin banka yoluyla yapılmış olması zorunludur. Banka yoluyla yapılmayan ödemeler sonucunda imzalatılan ibranamelerin hukuki bir değeri bulunmamaktadır. Bundan dolayı da işçinin dava açma hakkı bulunur. İşçi işten ayrılırken bazı alacaklarını alması gerekir. Bu alacaklar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı ve genel tatil alacağı gibi çeşitli konularda olabilir.

İşçi bu alacaklarını aldığını beyan eden ibraname sayesinde hukuki olarak hakkını arayabilir. İşçinin ve çalışanın birlikte imzaladığı bu belgeler kanunlara uygun olarak düzenlendiklerinde geçerlilik taşırlar. Bundan dolayı da eksik ya da hatalı bilgi içermemeleri gerekir. İbranamelerin nasıl hazırlanması gerektiği Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde yer alır. Bundan dolayı buradaki koşulları taşımayan belgeler geçersiz kabul edilir. Sözlü olarak düzenlenen ibranameler geçersizidir. 

İşveren işçi alacaklarından doğan sorumluluğunu yerine getirdiğini banka dekontları ile ibraz etmek durumundadır. Resmi olarak belgelenemeyen ödemeler için işverenin borç yükümlülüğü devam ediyor kabul edilir. Bundan dolayı da tüm işlemlerin resmi olarak yapılması ve istendiğinde de belgelerin ibraz edilebilmesi zorunludur.

İbraname Nedir ?

Çalışanın iş sözleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan alacakları işten ayrılmadan önce işveren tarafından kendisine ödenir. Alacakların resmi olarak alındığına dair belge imzalatılır ibraname belgesi buna denir.

İbraname Örneği Nedir ?

İbraname olarak adlandırılan uygulamanın iş hukukunu ilgilendirdiği görülür. İbraname Örneği ise işten ayrılacak olan kişinin iş sözleşmesinin sonlandırılması sürecinde ortaya çıkan bir kavramdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Palmahukuk Adana Avukat Hakanmert Kayakocvib Eskişehir avukat