ise iade davasi

Makale İçeriği

İşe İade Davası Nedir?

İşçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haksız nedenle sona erdirildiğinde işçi bu davayı açma hakkını kazanır. İşe iade davasını açıklayan İş Kanunu madde 20 şu şekildedir:

              “ İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.”

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İş Kanunu’na ve Yargıtay’ın yerleşmiş kararlarına bakıldığında işe iade davasının her iş sözleşmesi sona eren işçinin açamayacağı ortadadır. İşçi ancak aşağıda saymış olduğumuz şartların varlığı halinde işe iade davası açabilecektir:

  1. İşçi ve işveren arasında bulunan belirsiz süreli iş sözleşmesinin işverence haklı sebep gösterilmeksizin feshedilmesi gerekir.
  2. İşçinin çalıştığı işyerinde en az 30 veya daha fazla işçinin çalıştırılıyor olması gerekir.
  3. İşçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekir.
  4. Fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içinde arabuluculuğa başvurulmuş olması gerekir.
  5. Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşamamış olması gerekir.

Görüldüğü üzere işe iade davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmadığı takdirde açılan dava usulden reddedilecektir.

Arabuluculuk sürecinde taraflar anlaştığı takdirde dava açılmasına gerek olmayacaktır. Ancak taraflar bu süreç sonunda anlaşamaz ise bu durumda işçi 2 hafta içerisinde işe iade davası açması gerekecektir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davası açma süreci kanunda sıkı kurallara tabi kılınmıştır.  İşçi, fesih bildirimini öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde arabuluculuğa başvurmalı, süreç sonrasında tarafların anlaşamaması halinde ise 2 hafta içinde işe iade talepli dava açmalıdır.

Dava açılırken muhakkak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ve usule uygun dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca dava açarken arabuluculuk son tutanağını da dava dilekçesinin ekinde mahkemeye sunmalıdır.

İşçi adliyeye başvurarak dava masraf ve harçlarını da vezneye yatırarak işe iade davasını açacaktır.

Anlaşılacağı üzere işe iade davası açma süreci zorlu ve teknik hususların bulunduğu bir süreçtir. Bundan dolayı mutlaka deneyimli bir Eskişehir iş hukuku avukatından hizmet alınması gerekmektedir.

Hak kayıplarının olmaması adına bu tür hususlarda bilgi edinmek ve hizmet almak için Çetintaş Hukuk Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

İşe iade davasında görevli mahkeme iş mahkemesidir. Ancak iş mahkemesinin kurulmadığı yerlerde dava iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerinde açılacaktır.

İşe iade davasında yetkili mahkeme ise davalı işyerinin bulunduğu yer veya işçinin çalıştığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

İşe İade Davası Sonuçları

Bu davalarda mahkemenin vermiş olduğu hükme göre hem işçi hem de işveren yükümlülük altına girebilir.

  • Dava Kabul Edilirse: İşverenin yapmış olduğu fesih geçersiz hale gelir. Bu durumda işverenin istinaf yoluna başvurma hakkı mevcuttur.

Davanın kabul edildiği durumlarda işçi davanın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde işverene başvurması gerekir. İşveren bu başvuruya rağmen işçiyi işe başlatmaz ise mahkeme tarafından kararlaştırılan tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Ancak işçi davayı kazanmasına rağmen işe yeniden başlamaz ise işverenin feshi geçerli hale gelir.

  • Dava Reddedilirse: Bu durumda işverenin yapmış olduğu fesih geçerli hale gelir. İşçi bu durumda kendisine kıdem tazminatı ödenmemişse kıdem tazminatını, ihbar sürelerine uyulmadan iş sözleşmesi feshedilmişse ihbar tazminatı talep edebilir. Yine işçi bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Palmahukuk Adana Avukat Hakanmert Kayakocvib Eskişehir avukat