İstifa Eden Tazminat Alabilir mi _

İstifa eden tazminat alabilir mi 2023  Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi? İşten kendin çıkınca tazminat alınır mı? ? Bu yazımızda bu sorularınıza cevaplar bulacaksınız. Tazminat veya Kıdem tazminatı anlam olarak istifa eden veya işten çıkartılan işçiye alması gereken parayı ifade eder.

“İstifa eden tazminat alabilir mi?” sorusu, ülkemizde ücretli çalışan herkesin aklında yer etmiş bir sorudur. Bu konuda TBMM’nin yapmış olduğu tazminat alacak yasası çalışmaları vardır. Ancak henüz taslak aşamasındadır.

Makale İçeriği

İstifa Eden Tazminat Alabilir mi?

“Kıdem Tazminatı”na hak kazanmanın yolları kanunlarla düzenlenmiştir. Misal tazminatı hak etmek için işçi en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak gerekiyor ve kendi isteği ve kusuru olmaksızın işten çıkarılmış olması isteniyor. Anlaşıldığı üzere çalışmalarını gerekçesiz bırakan çalışan, kıdem tazminatı alamaz.

Çalışan bu durumda kıdem tazminatını alamadığı gibi işverene ihbar tazminatını da ödemek zorunda olabilir. Konuyla ilgili Yargıtay kararı: “İstifa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamakta olup istifanın ardındaki gerçek araştırılmalıdır.

İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde, işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak kazanamaz. İstifa durumunda işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi yükümü ortaya çıkabileceğinden, istifa üründeki belgelerin titizlikle ele alınması gerekir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi?

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri haklı nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür.işten kendim çıkarsam tazminat alabilirmiyim ? İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunulamamaktadır. İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

Kıdem Tazminatının Ödenmesi İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

İş sözleşmesini sonlandırmak isteyen taraflar (çalışan/işveren) bildirim süresine dikkat etmeli ve bunu yazılı olarak bildirmek zorundadır. Tabii iş kanununda istisnai durumlarda mevcuttur: Emeklilik, kadınlar için evlilik ve askerlik gibi durumlarda kıdem tazminatı hakkı doğuyor. İş kanununda belirtilen istisnai durumlar aşağıda listelendiği gibidir.

 • İşveren Tarafından İyi Niyet ve Ahlak Kurallarına Aykırılık Nedenleri Dışındaki Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi:

İş veren çalışanını normal şartlar altında işten çıkarttığında kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

 • 3600 prim, 15 yıl çalışmış olmak ve 9 eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişinin yapılmış olması:

Kendi isteği ile istifa ederek kıdem tazminatı almak isteyen biri çalışma hayatında 15 yılı ve 3600 prim gününü tamamlamış olmalı. Tabii burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir tarih var. Burada önemli olan tarih 9 Eylül 1999 ve sigorta girişinizin bu tarihten öncesinde olmalıdır. Çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bu şartları sağladığını ifade eden resmi bir yazı aldığında istifa ederek kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Ancak  çalışan en az 1 (bir) yıldır aynı firmada çalışıyor olmalıdır. Çalışan 3600 yasası olarak da bilinen kanunla tazminatı almak istiyorsa, istifa dilekçesinde bunu açık bir şekilde belirtmelidir veya istifa dilekçesini ve SGK’dan aldığı resmi yazıyı noter vasıtasıyla firmaya gönderebilir. Aksi takdirde tazminatı yanabilir.

 • Sağlık Sebepleri:

Meslek hastalığı veya iş kazası sonucunda çalışan tek taraflı olarak iş sözleşmesini sonlandırdığı zaman kıdem tazminatını alabilir. Bu konuya örnek olarak Yargıtay’ın aldığı bir karar: “İlke olarak istifa ile hizmet sözleşmesine son verilmesi kıdem tazminatı istemeye engel bir durum teşkil eder. Ancak, kıdem tazminatına hak kazandıracak bir sağlık nedeninin söz konusu olup da davacı da bu durumu ispat ederse önceki hizmet döneminin kıdem tazminatında dikkate alınması doğru olur.”

 • Ahlaki ve İyi Niyet Kural Yozlaşması:

Bu durumların en başında “mobbing” geliyor. Çalışan mobbinge uğradığını belgeleyerek istifa ederse tazminatını almaya hak kazanabilir.

Çalışan ücretini ve diğer alacaklarını (yıllık izinler, ikramiye, gıda, giyim, yakacak yardımları, tatil günleri, vb.) kanun veya sözleşme hükümleri koşullarına uygun olarak ödenmez veya hesaplanmazsa, çalışan istifa ederek tazminatını alabilir.

Çalışanın primleri aldığı ücretten yatmıyorsa, eksik veya geç bildiriliyorsa ve işveren çalışanın bilgisi dışında işe giriş-çıkış yapıyorsa çalışan istifa edip tazminatını alabilir.

 • Zorlayıcı Sebepler:

Çalışanın bir haftadan daha uzun süre yaptığı işi terk etmesini zorlayan sebepler olduğunda işçi istifa ederek tazminatını alabilir.

Kadın çalışan, evlendiği tarihten sonraki 1 (bir) yıl içinde evlilik nedeniyle, erkek çalışan askerlik nedeniyle istifa ederse tazminatını alabilir.

Bu tür durumlar yaşanan olaya, çalışana ve işverene göre çoğaltılabilir. Şarta bağlanan ve baskıyla alınan dilekçe, işe başlamada zamanında boş kağıda attırılan imza, dilekçelerin geç işleme konması, vb. gibi durumlar çoğaltılabilir.

 • Çalışanın Ölmesi:

Çalışanın ölmesi durumunda işveren çalışanın tazminatını mirasçılarına ödemekle yükümlüdür.

 • Memuriyet Durumunda Tazminat Hakkı

Bu konu çoğumuzun yanlış bildiği bir durumdur. Yargıtay’ın 2012 (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26/04/2012 tarih ve2010/6655 Esas , 2012/14620 karar sayılı kararı) yılında aldığı bir kararda “…  kendi isteği ile memuriyete geçmek …” ifadesi geçmektedir. Anlaşıldığı üzere memuriyet durumunda istifa eden işçi kıdem tazminatını almaz.

Sonuç

Kıdem tazminatı, çalışan için işsiz kaldığı süre ve yeni iş aradığı süre zarfında geçimini sağlaması için çok önemli bir gelirdir. Bu yüzden bu haktan mahrum kalmamak için son derece dikkatli ve özverili davranılması gerekmektedir. Çalışan bu mücbir sebeplerden dolayı iş akdini sonlandırdığını dilekçesinden muhakkak belirtmelidir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi ?

İşten kendi isteğiyle ayrılan (istifa) işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır.

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Yazının devamını sitemizden okuyunuz. Ancak, yasal düzenleme gereği; kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler.

6 ay çalışan tazminat alabilir mi?

Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır.

55 Comments
 • Avatar of Murat
  Murat
  12:57 AM, 13 Ağustos 2022

  10 aydır çalışmaktayım beztirmek için bizi farklı alanlarda çalıştırıyorlar bilmediğimiz yerlerde yapmasak işten çıkarma gibi şeyler diyorlar mahkemeye verebilir miyim tazminat için ve ne kadar tazminat hak edebilirim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  • Avatar of Sercan
   Sercan
   10:37 PM, 8 Kasım 2022

   2014den bu yana işçi olarak çalışıyorum günlük çalışma saatimiz 8 olmasına rağmen günlük 12 bazende 16 saat çalıştırılıyoruz can güvenliğimiz sayılmıyor senelik 270 saatin çok çok üzerine çıkıyoruz kendi isteğimizle aniden fesih etsek tazminat hakkı doğar mı. Teşekkür iyi çalışmalar dilerim

   • Avatar of Asiye Aktay
    Asiye Aktay
    6:54 AM, 5 Ağustos 2023

    Valıştığım iş yerinde 4 yılımı doldurdum bezdirilmek için hertürlü davranışlara maruz kalıyorum özellikle dışlanmak gibi 1996 girişli sigortalıyım isten ayrılmak istiyorum ama tazminatımın yanmasınıda istemiyorum ne yapmalıyım bana yardımcı olurmusunuz .Teşekkür ederim.

  • Avatar of Ramazan çiftçi
   Ramazan çiftçi
   7:53 PM, 26 Ocak 2023

   4 bin sigortam var aynı iş yerinde 9 yıldır çalışıyorum işten ayrılsam tazminat alabilirmiyim

 • Avatar of Haşim
  Haşim
  6:35 AM, 26 Ağustos 2022

  26 yıldır çalışmaktayım.yapilan haksızlık karşısında isten ayrılma kararı aldım, tazminat alma hakkım var mi

  • Avatar of Av. Musa Çetintaş
   Av. Musa Çetintaş
   9:09 AM, 1 Eylül 2022

   İş Kanunu gereğince işçinin haklı fesih nedenleri belirlenmiştir. Tarafınıza yapılan haksızlığın ilgili kanun uyarınca bir karşılığı var ise kıdem tazminatınızı alabilirsiniz, iyi günler…

   • Avatar of Hakan
    Hakan
    4:26 AM, 12 Temmuz 2023

    Yazida zaten belirtilmis. 26 yildir calisan biri, 1999 öncesi sigortali olmustur. Dolayisiyla istifa sonrasinda kidem tazminatini alir. Halsizligin ne oldugunun bir önemi yok.

   • Avatar of İHSAN
    İHSAN
    5:37 PM, 13 Temmuz 2023

    2014 TEN BERİ AYNI ŞİRKETTE ÇALIŞMAKTAYIM ŞİRKETİMDEN DE MEMNUNUM
    AMA AİLE SORUNLARI YÜZÜNDEN BAŞKA BİR ŞEHRE TAŞINMAM GEREKİYOR
    BU KONUDA TAZMİNAT HAKKIM DOĞARMI TEŞEKKÜRLER

 • Avatar of Mehmet
  Mehmet
  8:22 PM, 28 Ağustos 2022

  10.yıldır aynı firmada çalışmakdayım 4.yıl önce çıkış giriş yaptım son zamanlarda iş yoğun ve 12.saat çalıştırdılar ben yüzde 60 engelliyim 12.saat çalışmaya ancak 3.hafta dayana bildim cumartesi pazarda dahil dayanamayıp işten kendi istegimle ayrıldım muhasebeye gitmedim acil ne yapmam gerek acil cevap verirseniz sevinirim

  • Avatar of Av. Musa Çetintaş
   Av. Musa Çetintaş
   9:08 AM, 1 Eylül 2022

   İş Kanunu gereğince haklı nedenlerle fesih imkanınız bulunmaktadır. Ancak ispat yükü açısından işbu haklı fesih sebeplerinizi çalışmış olduğunuz firmaya bir ihtarname ile bildirmenizde fayda vardır, iyi günler…

 • Avatar of Mehtap
  Mehtap
  5:50 AM, 30 Ağustos 2022

  Yeni doğan çocuğum var ve işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilir miyim bu şekilde ???

  • Avatar of Av. Musa Çetintaş
   Av. Musa Çetintaş
   8:50 AM, 1 Eylül 2022

   4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesi kapsamında; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta eklenmektedir. İşçinin isteğine ve doktor raporuna dayalı olması koşulu ile doğuma 3 hafta kalana dek çalışılabilmekte, bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılabilmektedir. Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçiye isteği halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30ar gün eklenir. Yahut bunun yerine, 6 aya kadar ücretsiz izin talep edilebilir. Ayrıca; izin bitiminde işe başlayan işçiye çocuğun 1 yaşına gelmesine dek günde 1,5 saatlik süt izni verilmesi gerekmektedir. 13’üncü madde kapsamında; 74 üncü maddede öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.

   • Avatar of Hkan
    Hkan
    3:35 PM, 12 Temmuz 2023

    Soru farkli, cevap farkli. “Dogum ve cocuk bakimi mazeret olarak kullanilip istifa esilirse, kidem tazminati alinir mi” diye soruluyor. Bu, kidem tazminati icin hakli ve zorlayici bir fesih sebebi degil.

  • Avatar of Gülden
   Gülden
   3:49 PM, 15 Aralık 2022

   Kendi isteğimle işten çıkarsam tazminat hakkım var mı belirli bir dönem çalışınca 5 yıl gibi çıksam tazminat alabilir iyim yada 3 yıl

 • Avatar of Ece
  Ece
  2:25 PM, 2 Eylül 2022

  4.5 yıldır eczanede çalışıyorum 12 saat çalıyorum çok yoğun ve kalfa olduğum halde bana temizlik vb ürünler yaptırıyorlar ben işten ciksam nasıl tazminat alırım

  • Avatar of Av. Musa Çetintaş
   Av. Musa Çetintaş
   1:37 PM, 13 Eylül 2022

   İş tanımınız dışında herhangi bir işte çalıştırılmanız çalışma şartlarında esaslı değişikliğe girer ancak tek başına fesih sebebi değil, temizlik işlerini gerçekleştirmeyebilirsiniz…

   • Avatar of Ebubekir
    Ebubekir
    7:26 AM, 3 Haziran 2023

    Slm ben yurtdışına gideceğim için işten ayrılacağım tazminatımı alabilirmiyim

 • Avatar of Oktay yılmaz
  Oktay yılmaz
  8:52 PM, 4 Eylül 2022

  Selamün aleyküm hayırlı günleriniz olsun bende bir firmada 2009 dan beri çalışıyorum maasimizi istediğimiz gibi alamıyorum veremiyorum diyor ben kendim ayrılsam tazminat alabilirmiyim.tsk ederim hayırlı geceler

  • Avatar of Av. Musa Çetintaş
   Av. Musa Çetintaş
   1:37 PM, 13 Eylül 2022

   Ücretleriniz sözleşmeye uygun olarak yatmıyor ve fazla mesai gibi ücretleriniz ödenmiyor ise haklı fesih yapıp kıdem tazminatı için dava açabilirsiniz. Bİzimle iletişime geçiniz

 • Avatar of Agit
  Agit
  1:03 PM, 5 Eylül 2022

  4.5 yildir calisiyorum cikmak istiyorum tazminat alabilitmiyim resmi tatilller ucretimizi vetmiyorlar ne yapmaliyim

  • Avatar of Av. Musa Çetintaş
   Av. Musa Çetintaş
   1:36 PM, 13 Eylül 2022

   Resmi tatil günlerinde çalışma yapıp ücretinizi almamanız haklı fesih sebebidir.Resmi tatil günlerinde çalıştığınızı mahkemede kanıtlayabilirseniz kıdem tazminatınıza hak kazanabilirsiniz. Bizimle iletişime geçiniz.

  • Avatar of Şahin
   Şahin
   1:14 AM, 26 Mart 2023

   İki bin On yediden buyana çalışıyorum kendim işi bırak timmi Tanzimat alabilir miyim

 • Avatar of Özgür
  Özgür
  6:13 PM, 7 Eylül 2022

  Merhaba,2005 yılında sigorta girisim oldu.2006 dan bu güne kadar aynı iş yerinde çalışmaktayım.Kendi isteğimle bu iş yerinden ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim?

  • Avatar of Av. Musa Çetintaş
   Av. Musa Çetintaş
   1:36 PM, 13 Eylül 2022

   Haklı nedenlerle fesih şartlarınız oluşmadı ise kendi isteğinizle ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

   • Avatar of Gökhan
    Gökhan
    1:46 PM, 19 Eylül 2022

    3 yıldır plastik fabrikasında çalışıyorum hergün 2 saat mesai hafta sonu da mesai yapıyoruz mesai yapma mecburiyetimiz varmi bu sebebden tazminat alabilirmiyim.cvp verirseniz sevinirim teşekkürler.

 • Avatar of Ayhan
  Ayhan
  7:22 AM, 16 Eylül 2022

  Sanayide iki sene çalıştım pisikolojim bozuk işten ayrıldım tazminat hakkım varmi

 • Avatar of Şeyma
  Şeyma
  8:09 AM, 19 Eylül 2022

  1.5 yıldır aynı yerde calışıyorum istifa etsem tazminat alır mıyım

 • Avatar of Gökhan
  Gökhan
  1:49 PM, 19 Eylül 2022

  3 yıldır plastik fabrikasında çalışıyorum hergün 2 saat mesai hafta sonu da mesai yapıyoruz mesai yapma mecburiyetimiz varmi bu sebebden tazminat alabilirmiyim.cvp verirseniz sevinirim teşekkürler.

 • Avatar of Erhan
  Erhan
  8:32 AM, 20 Eylül 2022

  2012 yılından beri aynı firmada çalışıyorum sigorta girişim 2008 kendi isteğimle istifa etsem tazminat alabilirmiyim

 • Avatar of Adem
  Adem
  11:32 AM, 20 Eylül 2022

  Mrb İyi Günler Ben bir Halı fabrikasında Çalışıyorum Kısmım Bobin Yani benim işim Bobin sarmak Ama Fazladan Yemeği ocağa biz koyuyoruz çayı ben yapıyorum Yani aşçının yaptıklarını biz yapıyoruz Sadece gündüz vardiyesinde aşçı var diğer iki vardiye de biz yapıyoruz Bunun için işten ayrılacam 1 buçuk yıldır çalışıyorum ne yapa bilirim

 • Avatar of Aylin
  Aylin
  2:03 PM, 20 Eylül 2022

  İşten çıkarıldım ;fakat kendi isteğimle ayrılmışım gibi istifa dilekçesi yazdırıldı, tazminat alabilir miyim?

 • Avatar of Doğukan Doğu
  Doğukan Doğu
  9:34 AM, 21 Eylül 2022

  Babam rahatsız ve karaciğer nakili olması gerekiyor şu an hastane de yatalak annem tek başına ilgilenemiyo 6 yıldır çalıştığım fabrikada durumu anlatmama rağmen çıkartamayız kendi isteğinle çıkabilirsin tazminat alamazsın deyip zorla çalıştırmaya devam ediyolar ne yapabilirim bi yol gösterin lütfen

 • Avatar of Muzaffer
  Muzaffer
  7:50 PM, 24 Eylül 2022

  Babam 99 öncesi girişli 2011 de ayrılıp 1 sene sonra tekrar girdi istifa edip tazminat almadı emekli oldu 10 senelik tazminat aldı, geçmişteki hakkını alabilir mi?

  • Avatar of Salih bozkurt
   Salih bozkurt
   9:16 AM, 11 Ekim 2022

   Dört yıldır aynı firmada çalışmaktayım firma bizi ayda 100 ila 150 saat arası fazla mesai yaptırılıyor ve ücretler elden veriliyor itiraz edince de işten çıkarılmakla tehtit ediliyoruz bu nedenle işten ayrılmak istiyorum haklarımı nasıl alabilirim şimdiden teşekkürler

 • Avatar of Burcu
  Burcu
  10:51 PM, 28 Eylül 2022

  Merhabalar, 10 yıldır aynı firmada çalışıyorum. Bugün bizlere tüm çalışanlara imzalamamız için sözleşme verdiler. Sözleşmede bizim lehimize maddeler olduğu için imzalamak istemiyorum. Bu sebeple işten çıkarsam tazminatımı alabilirmiyim? Acil cevap yazarsanız çok sevinirim🙏

  • Avatar of Burcu
   Burcu
   10:56 PM, 28 Eylül 2022

   Yanlış yazmışım çok pardon aleyhimize yazacaktım.

 • Avatar of Burcu
  Burcu
  11:04 PM, 28 Eylül 2022

  Merhabalar, 10 yıldır aynı firmada çalışıyorum. Bugün bizlere tüm çalışanlara imzalamamız için sözleşme verdiler. Sözleşmede bizim aleyhimize maddeler vardı. Sözleşmeyi imzalamak istemiyorum. Bu sebeple işten çıkarsam tazminatımı alabilirmiyim? Acil cevap yazarsanız sevinirim 🙏

 • Avatar of Süleyman
  Süleyman
  1:15 PM, 29 Eylül 2022

  Merhaba 5 yıl süre ile aynı firmada çalışmaktayım çalışma saatleri Haftanın 5 günü 08:30 19:00 ayrıyetten herhangi bir gün ekstra mesai yapıyoruz 19:00dan 23:00a kadar gün içersinde herhangi bir çay yemek molası yok öğlen yemek yiyip devam ediyoruz ve artık bu şekilde sürekli çalışmaya beden olarak dayanamıyorum işi bırakmayı düşünüyorum tazminat hakkım mevcutmudır sosyal hakların hiç biri yok ayrıca.. İyi çalışmalar

 • Avatar of Cihan
  Cihan
  9:06 AM, 6 Ekim 2022

  Babam çalıştığı kurumdan sağlık sebepleri ile ayrılmayı düşünüyor. Kendisi emekli bu çalıştığı kurum ikinci işi . Hastalığı kronik ve bu kurumda çalışırken başladı fakat doğrudan çalıştığı iş ile mi alakalı bilmiyoruz. İstifa talebinde bulunsa hangi koşullarda tazminat talebinde bulunabiliriz.

 • Avatar of Serkan ortaç
  Serkan ortaç
  1:58 PM, 19 Ekim 2022

  Ben bir buçuk yıldır tünel kazı ekibinde iş makinası operatörüyüm
  şantiyede yatılı kalıyorum günlük çalışma saati 12 saat işe gidiş geliş 1.30 saat toplam çalışma saati 13 buçuk saati geçiyor bazen maaşınızı bir kısmını elden veriyorlar ayda 1 pazar veriyorlar kurban ve ramazan bayramı hariç her bayram calisiyoruz ek ödeme yok kendi isteğimle çıkarsam herhangi bir kıdem veya bir ödeme yok bununla ilgili yardımcı olabilirmisiniz

 • Avatar of Fuat
  Fuat
  4:24 AM, 21 Ekim 2022

  Merhaba eşim memur ben malulen memur emeklisiyim 4.5 senedir bir fabrikada güvenlik olarak çalışıyorum eşim başka bir ile atama olacak bende mecburen işi bırakmak zorunda kalacağım bu konuyu işi bırakmaya 1 ay kala noterden işverene bildirsem tazminat alabilirmiyim. TEŞEKKÜRLER.

 • Avatar of Bilal
  Bilal
  9:15 PM, 31 Ekim 2022

  Merhabalar efendim ben 18 yıldır aynı firmada çalışıyorum 2002 sigorta başlangıcım var şuan 7030 primim var kendi isteğim ile çıksam tazminat alabilirmiyim illaki 25 seneyi doldurmam gerekirmi

 • Avatar of hakan
  hakan
  6:55 AM, 7 Kasım 2022

  Merhaba ,
  15 yıldır çalışıyorum ve bu sürede sadece 2 ya da 3 kez işler kötü denilerek 3 ayda bir verilen bir maaş ikramiye kesildi. Bize yazılı olarak bildirilmedi ve bu kesintilerden sonra tekrar ödenmeye devam etti. Tekrar ikramiye kesintisi olursa , buna karşı nasıl bir tavır almam gerekiyor , tazminatla işten çıkabilmek için… ? ( yazılı bir iş sözleşmemiz yok )

 • Avatar of Tülay
  Tülay
  1:26 PM, 9 Kasım 2022

  Merhaba 3 buçuk yaşını geçmiş kızım var. Bakcilarda problem yaşadık şuan pedogog desteği almaktayım. Kızımı çalıştığım için kreşe verdim ama oradada sonuç hüsran anne istiyor. Bu yüzden 8 yıldır çalıştığım iş yerinden ayrılmayı düşünüyorum. Sekreterlik yapıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılma talebinde bulunsam 8 yıllık tazminatımı alma hakkım mevcutmudur. Konuyla ilgili dönüşlerinizi rica ederim.
  İyi Çalışmalar.

 • Avatar of Tuncay
  Tuncay
  12:59 PM, 13 Aralık 2022

  1995 SSK girişim var..5001 günüm var.. belediye çalışanıyim. Tazminatımı alıp ayrılabilir miyim.

 • Avatar of Ahmet Özbilen
  Ahmet Özbilen
  2:52 PM, 16 Aralık 2022

  İşe giriş 3.11.2020 İşten çıkış tarihim 2023 1. Ayın 27 si ancak kıdem tazminatımız içinde bulunduğumuz gün itibariyle hesaplanmıştır (16 12 2022)42 gün ihbar süresi tanındı tazminatım 14.692.92 sormak istediğim şu an içinde bulunduğumuz 2022 yılı içinde tazminatımızı hesaplamaları doğru mu işten çıkış tarihimiz 42 günlük ihbar süresinin bitiminde 27.01.2023 işten çıkış tarihinde mi hesaplanmalı yoksa şimdiden hesaplanması doğru mu şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim

 • Avatar of Nilay
  Nilay
  7:41 AM, 23 Aralık 2022

  1977 dogumluyum ssk giriş 08 09 2004 Prim Günümü doldurup beklemek istiyorum 50 yaştan sonra psikolojimden ve bedenen çalışamıyacagımı düşünüyorum kendi isteğimle istifa ettiğimde neden ben hak ettiğim tazminatını alamıyorum

 • Avatar of Nilay
  Nilay
  7:50 AM, 23 Aralık 2022

  1977 dogumluyum ssk giriş 08 09 2004 Prim Günümü doldurup beklemek istiyorum 50 yaştan sonra psikolojikmen ve bedenen çalışamıyacagımı düşündüğümden dolayı kendi isteğimle istifa ettiğimde neden hak ettiğim tazminatını alamıyorum

 • Avatar of meryem
  meryem
  11:45 AM, 28 Aralık 2022

  16 yıldır aynı şirkette çalışıyorum maaşım çok düşük olduğu için işten ayrılmak istiyorum tek taraflı fesih yapıp tazminat talep edebiliyormuyum bilgilendirirseniz sevinirim.sgk girişim 2001 stajdan dolayı ama ilk sigortam 2006 da yattı

 • Avatar of Fatih AKBAŞ
  Fatih AKBAŞ
  11:01 PM, 18 Ocak 2023

  Mrb 6 yıldız taseron işçi olarak çalışmakrayım iş kaldır indir kargo olduğu için belim agrıyor…bel ağrısından dolayı rapor,alıyorum…sağlığım bozuldu ve gece çalıştıığımdan dolayı bayaa yıprandım…kıdem tazminatı alma imkanım varmı…

 • Avatar of kerim
  kerim
  2:00 PM, 19 Mart 2023

  10 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum . ek olarakta maliyeye kayıtlı temizlik işi ile uğraşıyorum kendi işime yönelmek için işten ayrılacağım tazminat alabilirmiyim.

 • Avatar of Nilay
  Nilay
  5:57 AM, 5 Nisan 2023

  Merhaba Sağ ve sol Venüs yetmezliğinden amaliyat oldum fakat heyet raporum yok ellerimde ve bacak diz altında ağrılar uyuşmayan var zorlanıyorum üstelik iş yükünü yapmam gerekentiginden haha fazlasını yüklüyorlar kendim istifa ettiğim taktirde tazminat hakkım dogarmı

 • Avatar of Abdullah AKTAŞ
  Abdullah AKTAŞ
  3:39 PM, 26 Nisan 2023

  Ben biray önceden haber verdim işten ayrılacağımı ve biray sonra işten ayrıldım bir buçuk yıllık çalışanım tazminat alabilirmiyim

 • Avatar of ze
  ze
  8:54 AM, 16 Mayıs 2023

  merhaba ben çalıştığım yerden zorunlu olarak çıkmak zorunda kalıyorum şehir değişikliği yaptığım içi fakat 2 yıllık bir sigortam var daha öncekileri yapmadılar tazminat taleb edebiliyormuyum

  • Avatar of Mustafa
   Mustafa
   8:24 PM, 3 Ağustos 2023

   7yildir demir çelik fabrikasında çalışmaktayım önceden sağlık sorunum yoktu ama 3sene içinde hem KOAH hemde fıtık oldum ayrıca çalışma saatlerimiz saatlerimiz de sıkıntılı sağlık sorunlarımi öne surerelten işi biraksam tazminat alabilirmiyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Palmahukuk Adana Avukat Hakanmert Kayakocvib Eskişehir avukat