Eskişehir Boşanma Avukatı

Çetintaş Avukatlık Bürosu , Eskişehir Boşanma Avukatı , Eskişehir Çekişmeli Anlaşmalı Boşanma Avukatları

Eskişehir boşanma avukatı, genel olarak Eskişehir’de ikamet eden ve aile birliğini bitirmek adına boşanma avukatı arayan evli birey/çiftlerin yaptığı araştırmaları ifade etmektedir. Evlilik birliğinin bitirilmeye karar verilmesinin ardından eşlerin boşanma avukatına ihtiyacı olmaktadır.

Çetintaş Hukuk büromuzun faaliyet alanlarından biri olan boşanma davaları, tarafımızdan profesyonelce yönetilmektedir. Eskişehir boşanma avukatı talebiyle büromuza gelenler için öncelikle prosedürü anlatmakta ve bilgilendirmek yapmaktayız. Çiftlerin boşanmasını kolaylaştıran büromuz, yasal prosedürleri izleyerek müvekkilimizin talep ve haklarını korumaya yönelik bir süreci başlatmaktadır.

Boşanma avukatı ihtiyacınız olduğunda hukuk büromuzdan danışmanlık ya da avukatlık hizmeti talep edebilirsiniz. Boşanma davaları çiftlerin taleplerine ya da ayrılma sebeplerine bağlı olarak kısa ya da uzun sürebilmektedir. Bu süreci sizler için en kaliteli ve huzurlu şekilde yönetmekteyiz.

Boşanma Davası Nedir ?

Boşanma davası aile birliğini sona erdirmek amacı ile , birbiri ile evli olan çiftlerden sadece birinin veya her ikisinin açtığı davalardır. Çiftlerden biri tek başına da davayı açabilir veya hemfikir olup ikisi birlikte de boşanma davası açılabilir.

Boşanma davasını çiftlerden sadece bir tanesi tek taraflı açtığı takdirde, eğer diğer çift ile aralarında herhangi bir nedenden dolayı boşanma konusunda ihtilaf var ise çekişmeli boşanma, eğer çiftlerin ikisi de boşanma konusunda her hususta tam bir anlaşma içerisinde olursa anlaşmalı boşanma olarak zikredilir.

Eskişehir Boşanma avukatı olarak boşanma davalarının çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere iki grupta ele alındığını belirtmek isteriz. Boşanmaya karar verme sebepleriniz davanın içeriğini, sürecini hatta haklarınızı belirleyebilir. Aldatma, şiddet, özgürlüklerin kısıtlanması ya da benzeri birçok sebep boşanmanızın temelini oluşturabilir.

Bunun yanı sıra karşılıklı anlaşarak da boşanabilirsiniz. Eskişehir boşanma avukatı olarak bize aktardıklarınız üzerinden dava dosyası hazırlamaktayız. Bildiğiniz gibi boşanmanın içeriği evliliklere göre değişmektedir. Örneğin, çocuk varsa boşanmaya ek olarak bir de velayet davası açılmaktadır. Öte yandan nafaka ve tazminat için ekstra dosyalar, talepler hazırlanmaktadır. Boşanırken haklarınızı korumak, varsa hayati tehlikeyi ortadan kaldırmaya yönelik önlemler almak gerekmektedir. Eskişehir boşanma avukatı hizmetimizden yararlandığınızda her şeyi çok yönlü şekilde ele alarak hareket etmekte ve davayı nihayetlendirmekteyiz. Bu konuda endişe yaşamadan hukuk büromuzdan destek alabilirsiniz.

En İyi Boşanma Avukatı Kimdir ?

Hukukta veya avukatlık mesleğinde en iyi olma kavramı bulunmamaktadır. Yani en iyi boşanma avukatı diye bir ünvan yoktur. Bir avukat her alanda faaliyet gösterebilir, daha çok faaliyet gösterdiği alanda daha fazla uzmanlaşıp en iyi o alanı biliyor olabilir. Ancak avukatları en iyi boşanma avukatı vb gibi sınıflandırmak doğru değildir.

En iyi avukat veya en iyi boşanma avukatı, mesleğini en iyi şekilde yapan, müvekkillerinin haklarını gözeten, hakkını vererek iş yapan avukattır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Boşanma davası bahsettiğimiz gibi tek taraflı veya karşılıklı olarak açılabilir. Boşanma davası açmak için eşlerin son 6 aydır ikametgahlarının oldukları konumdaki Aile mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Boşanma davasını kişiler avukatla birlikte veya avukat olmadan açabilmektedirler. Ancak hem boşanma konularında hem nafaka konularında çokça yanlışlar yapılabileceğinden dolayı, bir boşanma avukatı ile birlikte yol izlemeleri maddi ve manevi olarak faydalarına olacaktır. 

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Boşanma davası eğer bir sebebe dayandırılacak ise bunun hukuki tarafta birçok karşılığı bulunmaktadır.

 • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161) ,
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162),
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163),
 • Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164),
 • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).

Eskişehir Çekişmeli Boşanma Avukatı

Eskişehir çekişmeli boşanma avukatı, tarafların birliğe varıp anlaşamadıkları ve çekişmeli boşanma yoluna gittikleri davalarda görev alan avukatlardır. Çekişmeli boşanma davaları , boşanmak isteyen taraflar arasında daha uzun ve maliyetli bir dava olmakla beraber, daha uzun sürmektedir. Bazı davaların 3 yıl sürdüğü bile gözlemlenmiştir. Ayrıca çekişmeli boşanma davası sonucunda tarafların boşanma durumunda , mal ayrılığı davası da açılmalıdır. Boşanma Davaları;

 • Çekişmeli Boşanma Davaları (Tazminat, Nafaka, Velayet)
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları (Protokol hazırlanması ve sürecin takibi)
 • Mal paylaşım Davaları
 • Yurtdışında Alınan Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi
 • Nafaka Artırma-Nafaka Azaltma Davaları
 • Nafakanın Kaldırılması Davaları
 • Mehir Senedine Yönelik Davalar
 • Ziynet Eşyalarına Yönelik Davalar
 • Soybağı Kurulması veya Reddi
 • Kadın İçin bekleme Süresini Kaldırılması Davaları

Şeklinde sıralanabilir.

Eskişehir Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davaları ismi ile de örtüşerek, tarafların mal, mülk, velayet, nafaka gibi konularda tam bir anlaşma içerisine girerek, karşılıklı olarak çözüm bularak yaptıkları boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanmanın aksine çok daha hızlı tamamlanmaktadır, maksimum 1 ay sürmektedir. Taraflar her konuda anlaştıktan sonra aralarında bir protokol haızrlayarak mahkemeye sunarlar ve mahkemede hür iradeleri ile boşanacaklarını belirttikten sonra anlaşmalı boşanma davası sonuçlanır.

Boşanmak çiftler için yıpratıcı ve stresli bir süreç olabiliyor. Çetintaş Hukuk büromuz, uzun yıllardır Eskişehir’de boşanma avukatlığı hizmeti vermektedir. Sayısız boşanma davası tecrübesine sahip olan büromuz, boşanmak isteyen müvekkillerin davalarını üstlenerek tecrübesini göstermektedir. Çocuk, nafaka, tazminat ya da farklı alanlardaki farklı talepleriniz titizlikle tarafımızdan dava dosyasına dâhil edilerek boşanma gerçekleştirilir. Eskişehir’de uzun yıllardır faaliyet gösteren büromuzla iletişime geçerek boşanma avukatlığı ile ilgili bilgi alabilir, avukatlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Eskişehir Boşanma Avukatı Tavsiye

Ülkemizin en büyük şehirlerinden olan Eskişehir’de son yıllarda birçok dava türünde olduğu gibi boşanma davaları da sayı olarak önemli sayılabilecek rakamlara ulaşmıştır. Doğal olarak boşanmak isteyen kişiler çift olarak veya ayrı ayrı boşanma avukatı arayışlarına başlamışlar, avukatlar arasında seçim yapabilmek adına ise Eskişehir boşanma avukatı tavsiye araştırmaya başlamışlardır. Biz de bu bağlamda Eskişehir boşanma avukatı tavsiye yazılarımız ile boşanma davaları hakkında insanları bilgilendirme amaçlı blog içerikleri üretiyoruz, okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir ?

 • Evlilik ilişkisinin en az 1 yıl sürmüş olması
 • Eşlerin mahkemeye beraber başvurmuş ya da bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması gerekir.
 • Tarafların hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları gerekmektedir.
 • Hakim, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu ile ilgili düzenlemeyi uygun bulması gerekir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürmektedir ?

Eskişehir Aile Mahkekemeleri’nde görülen boşanma davalarında tarafların boşanma sebepleri ile ilgili iddiaları , delilleri, dinletmek istediği tanıkları , bilirkişi raporları ile bağlantılı olarak süreç olarak uzayabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası , boşanma sebepleri , delil ve tanık durumuna göre 1-2 yıl sürmekte, anlaşmalı boşanma davası ise genellikle TEK CELSEDE bitmektedir.

Ayrıca boşanma davasındaki yargılama esnasında; Tebligat Kanunu çerçevesinde yapılacak tebligatların taraflara ulaşması, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında tarafların cevap ve itiraz süreleri , bilirkişi raporuna göre itirazlar, ön inceleme duruşması, tanıkların dinleneceği duruşma, ara karar duruşmaları , esas hakkında savunmalar için yapılan duruşmalar ve karar duruşması olarak yargılamanın uzaması ihtimali söz konusudur.

Eskişehir Aile Mahkemeleri ve Eskişehir Boşanma Avukatları Nasıl Belirlenmelidir?

Eskişehir ilinde  5 adet Eskişehir Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Eskişehir Aile Mahkemesi hakimleri alanında uzman ve yetkin, evli, çocuk sahibi ve belirli yaş üstünde bulunan hakimlerden seçilmektedir.

Eskişehir ilinde yargılaması yapılan çekişmeli boşanma davaları aile mahkemelerinin azlığı sebebiyle uzun sürmektedir. Ayrıca bir de tarafların avukatları olmadığı durumlarda da usule aykırılıklar sebebiyle fazlasıyla yargılama süresi artmakta ve hak kayıplarına sebebiyet vermektedir.

Bu sebeple; aile mahkemeleri hakimlerinin; alanında uzman ve yetkin, evli, çocuk sahibi ve belirli yaş üstünde bulunan hakimlerden seçilmesi gibi avukatların da bu alanda uzman, Eskişehir Boşanma Avukatları arasından size  uygun en iyi avukatlardan seçilmesi elzemdir.

Eskişehir Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadar ?

Eskişehir ve çevre illerde boşanma davası avukatlık ücretlerinin net olarak belirlendiği bir tarife söz konusu değildir.  Ancak Türkiye Barolar Birliği’nin açıkladığı ve Adalet Bakanlığı’nın da onayladığı bir avukatlık asgari ücret tarifesi söz konusudur. 2022 yılı itibariyle 2 adet güncel TBB yayınladığı tarife söz konusu olup şuanda geçerliliğini 2022 Eylül ayı itibariyle açıklanan tarife uygulamadadır.

İlgili Türkiye Barolar Birliği’ nin açıkladığı ve Adalet Bakanlığı’ nın onayladığı avukatlık asgari ücret tarifesine göre ;

Aile Mahkemeleri’nde görülen davalar için : KDV Dahil en az 9.200,00 TL avukatlık ücreti belirlenebilmektedir. Boşanma davası sonucunda hükmedilen tazminat miktarının da en az %16’sı avukata ait olacak şekilde taraflar anlaşma yapmaktadır.

Eskişehir Barosu’nun tavsiye niteliğinde yayınlamış olduğu tarifeye göre de;

Eskişehir Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti : 9.200,00 TL

Eskişehir Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti : 16.740,00 TL’dir.

Ayrıca hak kazanılması halinde  maddi ve manevi tazminatın %20’si de avukata ait olacak şekildedir.

Eskişehir Boşanma Avukatı olarak görev yapan Eskişehir avukatları ve Eskişehir hukuk büroları güncel tarifeler üzerinden alt limit belirli olmak üzere işin niteliğine göre ücret belirlemesi yapmaktadır.

Boşanma davası ücretleri ; davanın anlaşmalı olup olmaması, tarafların mağduriyeti, maddi durumu, evlilik içerisinde edinilmiş malların olup olmaması, maddi-manevi tazminat, davanın zorluğu, işin önemi, tarafların maddi durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Taraflar kendisinin uygun gördüğü, alanında yetkin, avukat-müvekkil ilişkisi açısından olumlu bağ oluşan ve tarafların karşılıklı güven ilişkisi sonucunda Eskişehir Boşanma Avukatlarından hizmet almaları tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar ? 

Türkiye’de mahkeme masrafları genel itibariyle hukuki haklarını aramak isteyenler için yorucu ve yıpratıcı bir süreç olsa da; boşanma ve nafaka davalarındaki mahkeme masrafları daha makul seviyededir. Tarafların maddi durumu mahkeme masraflarını karşılamak için yeterli değil ise; bu hususta işsizlik belgesi, fakirlik belgesi, sosyal yardım aldığına ilişkin belgeler ile birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. Maddesine göre ; Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bu hususta takdir mahkemenin olup nihai kararı aile mahkemesi verecektir.

Boşanma davası masrafları avukatlık ücreti hariç, 2023 yılı Ekim ayı itibariyle Harçlar Kanunu uyarınca ;

 • Başvurma Harcı          : 80,70 TL
 • Vekalet Harcı             : 11,50 TL
 • Peşin Harç                  : 80,70 TL
 • Gider Avansı              : 550,0 TL olmak üzere
 • GENEL TOPLAM          :722,50TL’dir.

Ancak ilgili mahkeme masrafları ilk aşamada yatırılmakta olup; keşif , bilirkişi , tanık sayılarının çok olması ve ek tamamlanması gereken harçlar hariçtir. Ancak ilgili masraf tarafların haklılık yüzdesine göre mahkemenin sonunda taraflara iade edilmekte, haksız taraftan haklı taraf tahsil edebilmektedir.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur ?

Türkiye’de savunma ve avukatlık yapma , mahkemelerde taraf vekili olarak dosyaları takip etme yetkisi Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’ndan onaylı avukatlık mazbatası almış kişiler tarafından yapılması zorunlu kılınmıştır.

Ancak taraflar bir avukat ile anlaşma yapmak zorunda değildir. Herkes kendi davasını kendi takip etme hakkına haizdir. Ancak; hukuk yargılamalarında katı usül şartları öngörülmüştür. Bu sebeple; bir avukattan yardım almaksızın açılan boşanma davalarında hak kayıplarına uğramanız kuvvetle muhtemeldir. Arzuhalci şeklinde nitelendirilen ve dilekçe yazımı hizmeti veren firmalar ve kuruluşlar yasaya aykırı olup vatandaşın mağduriyetine sebebiyet vermektedir.

En iyi avukat , en iyi boşanma avukatı gibi ifadeler doğru mudur?

Bu ifadelerle yapılan aramaların sonuçları genellikle net olarak doğruyu yansıtmadığı gibi yanlış demek de mümkün değildir.

Türkiye’de ve Eskişehir’de avukatlık yapan tüm meslektaşlarımız işbu görevi ve mesleği layıkıyla yaptığını düşünmekteyiz. Önemli olan tarafınızın belirlemiş olduğu boşanma avukatı ile görüşüp en iyi ve doğru bilgiyi almaya çalışmak ve akabinde avukat müvekkil arasında oluşan güven bağı sonucunda verilecek karara bağlıdır.

Konuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Eskişehir Boşanma Avukatları Kimlerdir ?
Eskişehir boşanma avukatları, Eskişehir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar boşanma davaları olan avukatlardır.

Eskişehir En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur ??
En iyi boşanma avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Davayı Nasıl Etkiler?
Çekişmeli boşanma avukatı, boşanma protokolü, evililiğin iptali, mal tasfiyesi, nafaka gibi konularda çok önemli rol oynar.

Boşanma Avukatı Ne Kadar Ücret Alır ?
Boşanma avukatı ücretleri her ilin kendi barosunun belirlediği taban fiyatlarla belirlenir.

Boşanmada Devlet Avukat Veriyor mu?
Kişi eğer adli yardım talep etmişse durumuna göre verebilir.

Eskişehir Boşanma Avukatı Neler Yapar?
Boşanma protokolü, dava takibi, mal paylaşımı takibi, sözleşme hazırlama vb. işlemler yapar.

Boşanmak için Avukat Tutmak Şart mıdır ?
Boşanmak için avukat tutmak zorunlu değildir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukata Gerek Var mıdır ?
Anlaşmalı Boşanmada avukat zorunluluğu yoktur ancak hukuki kayıplar yaşanmaması için avukat tutulması tavsiye edilir.

Devlet Hangi Durumlarda Boşanma Avukatı Verir?
Boşanmak isteyen kişinin maddi durumu elvermiyorsa adli yardım talep edebilir.

En Kısa Sürede Boşanma Nasıl Olur?
En kısa sürede boşanma anlaşmalı boşanma ile olur, ortalama 60 gündür.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Palmahukuk Adana Avukat Hakanmert Kayakocvib Eskişehir avukat