9420598 4153082

Anlaşmalı boşanma protokolü ile taraflar boşanma hususunda mutabık kaldıkları hususları belirterek mahkemeden kendilerini bu protokol doğrultusunda boşamalarını talep ederler.

Konuya dair daha ayrıntılı bilgiyi “Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?” başlıklı metinde bulabilirsiniz.

Bu yazımızda ise anlaşmalı boşanma protokolü örneğinin nasıl olması gerektiğini ve anlaşmalı boşanabilmek için tarafların hangi hususlarda anlaşması gerektiğini değineceğiz.

Taraflar aşağıdaki protokol örneğini de dikkate alarak hazırladıkları protokol ile Aile Mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanmayı talep edebilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR                    

Taraf 1 – TC Kimlik No: – Adres

VEKİLİ: Av. Musa ÇETİNTAŞ – Kurtuluş Mah. Yeniay Sk. Petkon İş Merkezi K:1 D:1 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Taraf 2 – TC Kimlik No: – Adres

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek,  aralarında mevcut bulunan evliliği sona erdirmek için, açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Medeni Kanun’un, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır. Boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, ……. tarihinde imzalayarak, Eskişehir Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

Taraflar, …….. yılından bu yana evli olup, bu evlilikten …….. doğumlu ……… isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

Taraflar boşanmak konusunda anlaşmışlar ve bu anlaşma konusunda boşanmanın gerçekleşmesi için sayın mahkemenize başvurmuşlardır.

Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir.

PROTOKOL MADDELERİ:

              1-) VELAYET   

1-)Taraflar boşanma kararı verildikten sonra müşterek çocukları …….. doğumlu ………..‘ın velayetinin, anne ………’da kalmasını kabul etmişlerdir. Tüm velayet hakları anneye özgülenmiştir.

Müşterek çocukla babanın kişisel ilişki kurulması yönünde takdir sayın mahkemenindir.

Ancak ek olarak; Taraflar müşterek çocuğun baba ……….. ile  şahsi münasebet sağlaması konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

– Müşterek çocuk hafta içi annesinin yanında kalacaktır. Hafta içinde, gündüz saatlerinde, (sabah saat 8:00 ile akşam 20:00 saatleri arasındaki bir zamanda) baba ……… müşterek çocuğu okulda ya da başka yerde makul süreyle (1-2 saat gibi) görebilir.

– Hafta sonları ise, cuma günü okul çıkışından başlamak üzere, cumartesi günü saat:17:00 kadar müşterek çocuk geceli–gündüzlü ve kesintisiz olmak üzere babanın yanında kalacaktır.

-Dini bayramlarda birinci günü akşamından başlamak üzere, bayramın üçüncü günü öğle saatlerine kadar geceli–gündüzlü ve kesintisiz olarak müşterek çocuk babanın yanında kalacaktır.

 -Her yıl yaz aylarında Haziran, Temmuz ve ağustos aylarının son haftası müşterek çocuğun geceli–gündüzlü ve kesintisiz olmak üzere babanın yanında kalacağını taraflar kabul ve taahhüt etmiştir.

Taraflar her türlü kişisel ilişki görüşü konusunda birbirlerine hiçbir sıkıntı çıkarmayacağını, her türlü kolaylığı sağlayacağını kabul ve taahhüt etmektedirler.

              2-)NAFAKA                      

a-) Taraflardan ………… boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları için iştirak nafakası olarak, ……….. ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. İştirak Nafakası her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE’ye (Üretici Fiyatlar Endeksi –Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılacaktır.

b-)Müşterek çocuğun tüm okul masrafları devlet veya özel okul fark etmeksizin  taraflarca ortak olarak karşılanacaktır. Okul masraflarından payına düşen kısmını ödemeyen hakkında ödenmeyen kısım için diğer tarafça ilamların icrası yoluna başvurulması konusunda taraflar mutabıktır.

c-) Taraflar, yukarıda zikredilen iştirak nafakası dışında, her ne ad altında olursa olsun karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde nafaka talepleri bulunmamaktadır. Taraflar bu haklarından feragat etmektedirler. Taraflar ileriki tarihte çalışmasalar dahi birbirlerinden nafaka talep etmeyecektir ve iş bu durumla alakalı hiçbir dava açamayacaktır.

              3-)MADDİ TAZMİNAT

-Tarafların her ne ad altında olursa olsun birbirlerinden maddi tazminat talebi bulunmamaktadır ve iş bu duruma ilişkin hiçbir dava açmayacaklardır.

– İleri tarihte de bu haklarından feragat ettiklerini, tarafların hiçbir maddi tazminat taleplerinin olmadığını, maddi zararlarının bulunmadığını taahhüt ve kabul ederler.

              4-)MANEVİ TAZMİNAT

Taraflardan ………., diğer tarafa manevi tazminat olarak …….. TL ödemeyi kabul etmiştir. Bu taahhüdü doğrultusunda………, diğer tarafa …….. tarihinde ………. TL manevi tazminatı ……… İBAN nolu banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. İş bu ödemeden sonra taraflar manevi tazminata ilişkin herhangi bir talep ve dava haklarının olmadığını kabul ve taahhüt etmiştir.

              5-)MAL PAYLAŞIMI  

Tarafların müşterek malları konusunda ortak bir mutabakata varmışlardır. Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında;

5.1-Tarafların birbirinden ziynet eşyası talebi bulunmamaktadır.

5.2-Tarafların birlikte ikamet ettiği tapuda ……. üzerine kayıtlı bulunan …………… adresindeki mesken niteliğindeki taşınmazın mülkiyetinin tamamının ………. adına mahkeme hükmüne istinaden DEVİR Ve TESCİLİ ile Devir ve Tescil İşleminin boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde yapılacağı konusunda taraflar mutabıktır. Tapuda yapılacak işlemlerle alakalı vergi, harç ve masrafların taraflar arasında eşit olarak ödenmesi konusunda taraflar mutabıktırlar. Devrin yapılmaması halinde ilamların icrası yoluna başvurulması konusunda taraflar mutabıktır.

5.3-Trafik kayıtlarında ……….. adına kayıtlı bulunan ………. plakalı araç ……… üzerinde kalacaktır.

5.4-Trafik kayıtlarında ………. adına kayıtlı bulunan ……… plakalı araç boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde devir masrafları ………. tarafından karşılanmak kaydı ile …………. adına devredilecektir.

5.5 ……………., …………….’ın katılma alacağına binaen …………… tarihinde …………… TL, ……………….. İBAN nolu banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. İş bu ödemeden sonra taraflar katılma alacağına ilişkin herhangi bir talep ve dava haklarının olmadığını kabul ve taahhüt etmiştir.

5.6-Tarafların en son birlikte oturdukları ……………. adresinde ……………. ve müşterek çocuk oturmaya devam edecekler ve  ev içerisinde bulunan ev eşyalarının tamamı (Mutfak araç ve gereçleri tabak, çanak, çatal, bıçak, elektrikli küçük ev aletleri, yatak odası takımı, Oturma odası, salon takımı, koltuklar, halılar, beyaz eşya niteliğinde bulunan Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın, Televizyon, Banyo araç ve gereçleri, velayeti anneye bırakılacak olan küçük çocuğun kişisel eşyaları ve çocuk odası takımları vs. gibi ) …………….’a bırakılacaktır. …………. evden sadece kişisel eşyalarını alıp çıkacaktır.

5.7-Bunun dışında tarafların evlilik birliği içerisinde oluşmuş tüm borçlar her kim üzerine kayıtlı ya da kim tarafından borçlanıldıysa taraflar kendi borçlarını kendi ödeyecektir.

5.8-Kişisel olarak nitelendirilen eşyalar tarafların kendilerine özgülenecektir.

5.9-Tarafların mal paylaşımına ilişkin başkaca talepleri yoktur. Varsa adlarına başkaca kayıtlı bulunan malvarlıkları ile alakalı tarafların birbirlerine karşı talep ve dava hakkı bulunmayıp, edinilmiş mallara katılma rejimi’ veya başkaca hukuksal sebeple birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmamakta, karşılıklı olarak haklarından feragat etmekte ve birbirlerini ibra etmektedirler.

              6-)YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ

Taraflar yargılama gideri ve ………….. TL vekalet ücretini eşit olarak ödeyecektir. Vekâlet ücreti Av. Musa ÇETİNTAŞ’ın …………. İBAN nolu hesabına kararın kesinleşmesi akabinde yatırılacaktır.

SONUÇ VE TALEP

Taraflar serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, sayın mahkemenizce bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesini, arz ve talep ederiz. ../../….

TARAF                                                                                                    TARAF

            Taraf 1                                                                                                  Taraf 2

                                                                       Av. Musa ÇETİNTAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Palmahukuk Adana Avukat Hakanmert Kayakocvib Eskişehir avukat