Tenkis Davası Açılması

Miras Hukuku murisin mal varlığı ve mirasçıların hakları söz konusu olduğunda uyulması gereken kuralları belirler. Hak sahiplerinin mirastan haklarını alabilmesi için koşulların sağlanmış olmasına bakılır. Tenkis Davası Açılması için miras bırakanın vefatının gerçekleşmiş olması gerekir. Muris yaşarken tenkis davası açılamaz.  Mirastan mal kaçırma şüphesi varsa mirasçılar dava açmak sureti ile hukuki haklarını talep edebilir.

Muris yani miras bırakan mirasçılardan mal kaçırma amacı güttüğünde, mirasçılar miras bırakanın vefatının ardından tenkis davası açabilir. Miras Hukuku’nu ilgilendiren tenkis davası murisin yapmış olduğu kazandırmanın saklı paylı mirasçıların haklarını zedelemesi durumunda hak sahiplerine haklarını geri vermek üzere görülür. Miras Hukuku kendine özgüdür ve bu hukuk dalında derecelendirme sistemi uygulanır. 

Makale İçeriği

Tenkis Davası Nedir ?

Tenkis davası miras bırakan yaşarken açılamaz. Bu davanın açılabilmesi için miras bırakanın vefat etmiş olması gerekir. Tenkis Davası Nedir ? Merak edilir. Saklı paylı mirasçılar saklı payları üzerindeki yasal miras haklarından mahrum edilemez. Saklı paylı mirasçı olarak tanımlanan kişiler miras bırakanın tasarrufuna karşı miras payı belirli bir oranda korunan taraftır. Bu mirasçıların hukuki hakları üzerinde miras bırakan tasarruf yetkisini kullanamaz.

Tenkis Davası Açılması söz konusu ise saklı paylı mirasçıların kimler olduğunun bilinmesi gerekir. Medeni Kanun’da yer alan şekliyle sınırlı sayıda olan bu kişiler Miras Hukuku kapsamında şu şekilde belirlenmiştir.

  • Miras bırakan açısından alt soyuna mensup kişiler
  • Miras bırakanın ana-babası
  • Miras bırakan kişinin eşi

Tenkis Davası Dilekçe Örneği

Murisin mirasta tasarruf oranı bulunur. Tüm saklı paylar toplamı terekeden çıkarıldıktan sonra muris kalan oran üzerinde serbestçe hareket edebilir. Tenkis Davası Dilekçe Örneği eksiksiz ve tam olarak hazırlanarak mahkemeye sunulmalıdır. Muris ölüme bağlı ve sağlar arası kazandırma yaptığında ve mirasçılardan saklı paylı olanların saklı payları ihlal edildiğinde saklı paylı mirasçılar tenkis davası açabilir.

Tenkis Davası Açılması ile hukuki süreç başlar. Saklı paylı mirasçılar dava açarken murisin tasarruf oranını aşan kazandırmaların kendi saklı paylarını ilgilendiren kısmını ihlal ettiğinden hareketle dava açar. Bu durumda da aşma oranında etkisizleştirme talebinde bulunmaları gerekir. Açılacak dava ise tenkis davası olarak adlandırılır. Bu davalar Miras Hukuku kapsamın da değerlendirilir.

Tenkis Davası Zamanaşımı

Tenkis davası miras bırakanın alt soyu, ana-babası ve eşi tarafından açılabilen bir davadır. Bu kişiler Miras Hukuku kapsamında saklı paylı mirasçı olarak kabul edilir. Kanuna göre de murisin saklı paylı mirasçıların payları üzerindeki tasarruf yetkisi bulunmaz. Murisin tasarruf yetkisi tereke hesaplandıktan sonra saklı paylı mirasçıların payları düşülerek hesaplanır. Tenkis Davası Zamanaşımı vasiyetnameleri ilgilendiren konularda vasiyetnamenin açılmasına bağlı olarak tarihlenir. Vasiyetnameler açıldıktan sonra 10 yıllık zamanaşımı devreye girer.

Tenkis Davası Açılması sırasında 10 yıllık hak düşürücü sürelerin göz ardı edilmemesi gerekir. Mirasçılar kazandırma işlemini öğrendiklerinde bir yıl içinde başvuru yapmalıdır. Vasiyetnamelerde vasiyetnamenin açıldığı tarih dikkate alınırken diğer durumlarda kazandırma işlemi yürürlüğe girer. Tenkis davası Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılır.

Tenkis Davası Açma Süresi

Tenkis davası açmayı planlayan saklı paylı mirasçılar bu durumu öğrendiklerinde bir yıl içinde dava açmalıdırlar. Tenkis Davası Açma Süresi vasiyetnameler söz konusu ise bu durumda mirasçılar vasiyetnamenin açılmasının ardından on yıllık süre içinde dava açmalıdır.

Tenkis Davası Açılması ile saklı paylı mirasçılar hukuki açıdan paylarını alabilir. Bu durumda mahkeme ispat yükünü davacıya yükler. Bu nedenle dava açacak olan saklı paylı mirasçıların taleplerini maddi delillerle desteklemesi gerekir. Bu süreçlerde hukuki danışmanlık alınması hak kayıplarının da engellenebilmesi açısından önem taşır.

1 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Palmahukuk Adana Avukat Hakanmert Kayakocvib Eskişehir avukat