ESKİŞEHİR KİRA AVUKATI

Eskişehir’de kira davaları, kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmesi ile ilgili doğan anlaşmazlıkları kapsar. Bu tür davalar, kiracı hakları, kira sözleşmelerinin koşulları, kira bedeli, depozito, tadilatlar, tahliye süreçleri gibi konuları içerebilir. Türkiye’de kira davaları genellikle Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve Türk Medeni Kanunu (TMK) gibi ilgili hukuk mevzuatına dayanır. İşte Türkiye’deki kira davaları hakkında bazı temel bilgiler:

 1. Kira Sözleşmesi: Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan bir sözleşmedir. Kiralanan mülkün koşulları, süresi, kira bedeli gibi konular sözleşmede yer alır.
 2. Kira Bedeli: Kiracının ev sahibine ödemekle yükümlü olduğu tutardır. Kira bedeli, taraflar arasında belirlenen sözleşmeye uygun olmalıdır.
 3. Depozito: Kiralanan mülkün hasar görmesi durumunda kiracının ev sahibine güvence amacıyla ödediği tutardır. Depozito, kira sözleşmesi sona erdiğinde belirli koşullar altında iade edilir.
 4. Tahliye: Kiracının mülkü boşaltmasıdır. Hem kiracı hem de ev sahibi belirli süreler ve koşullar altında tahliye talebinde bulunabilir.
 5. Tahliye Sebepleri: Kiracıya, kiraya veren tarafından belirli nedenlerle (örneğin kira borcunun ödenmemesi, mülkün kötü kullanılması) tahliye ihtarı gönderilebilir.
 6. Tahliye Süreci: Tahliye işlemi belirli hukuki prosedürlere tabidir. Kiracının tahliye edilmesi için dava açılması ve mahkeme kararı alınması gerekebilir.
 7. Kiracı Hakları: Kiracıların belirli hakları ve korumaları vardır. Kiracıların hukuki haklarını bilmek, sözleşme koşullarına uygun davranmak ve yasal prosedürlere dikkat etmek önemlidir.

Bu genel bilgilerin yanı sıra, kira davaları oldukça karmaşık olabilir ve belirli durumlar için farklı hukuki süreçler geçerli olabilir. Eğer belirli bir kira davası hakkında daha spesifik bilgi veya hukuki tavsiye arıyorsanız, bir hukuk profesyonelinin , Eskişehir Kira Avukatının yardımına başvurmanız önemlidir. Ayrıca, Türkiye’de kira davalarına ilişkin en güncel bilgilere ve mevzuata ulaşmak için 2023’den sonraki yasal değişiklikleri kontrol etmeniz gerekmektedir.

Eskişehir’de Kira Hukuku Avukatı olarak hizmet vermekteyiz…

Eskişehir’de kira sözleşmesi, kiracı (kiralayan) ve ev sahibi (kiraya veren) arasında yapılır ve kiralanan mülkün kiralanma koşullarını belirler. Kira sözleşmesi, tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve sözleşme süresini düzenler. Türkiye’de kira sözleşmesi yapılırken belirli hukuki prensiplere uyulması önemlidir. İşte Türkiye’de kira sözleşmesi hakkında bazı temel bilgiler:

 1. Yazılı Akit: Türkiye’de kira sözleşmeleri yazılı olarak yapılmalıdır. Sözleşme, tarafların imzalarını içermeli ve kiralanan mülkün adresi, kira bedeli, sözleşme süresi, depozito miktarı gibi önemli bilgileri içermelidir.
 2. Zaman: Kira sözleşmesinin süresi taraflar arasında belirlenir. Sözleşmenin süresi, tarafların isteğine bağlı olarak belirli bir süreli (örneğin, 1 yıl) veya belirsiz süreli olabilir. Belirli süreli sözleşmeler sonunda yeniden anlaşma yapılarak uzatılabilir.
 3. Kira Ücreti: Sözleşmede kira bedeli açıkça belirtilmelidir. Kiracının ödeyeceği aylık kira bedeli ve ödeme yöntemi (hangi tarihlerde ve nasıl ödeneceği) belirtilmelidir.
 4. Teminat: Kiralanan mülkün hasar görmesi durumunda ev sahibinin korunması amacıyla alınan depozito miktarı belirtilmelidir. Depozito, sözleşme sona erdiğinde iade edilir, ancak belirli koşullar altında (örneğin, mülkün zarar görmesi durumunda) ev sahibi tarafından kesilebilir.
 5. Maddeler ve İptal Koşulları: Sözleşme içinde ev sahibi ve kiracının hakları ve yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, sözleşmenin nasıl feshedileceği, hangi durumlar için sözleşmenin sona ereceği gibi iptal koşulları da yer almalıdır.
 6. Hukuki Düzenlemelere Uygunluk: Kira sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve diğer ilgili hukuk mevzuatına uygun olmalıdır.
 7. ŞAhısların Kimlik Bilgileri: Sözleşmede kiracı ve ev sahibinin kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası veya vergi numarası gibi) yer almalıdır.

Taraflar arasında yazılı olarak yapılan kira sözleşmesi, her iki tarafın haklarını koruma açısından önemlidir. Sözleşmenin açık, adil ve yasalara uygun olması gerekmektedir. Taraflar, sözleşme yapmadan önce sözleşme şartlarını dikkatlice incelemeli ve gerektiğinde Eskişehir Kira Avukatından yardım almalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kiracı veya kullanıcının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağına dair verdiği yazılı taahhüt belgesidir. Bu belge genellikle kira sözleşmesi sona erdiğinde veya belirli bir tarihte mülkü tahliye etmeyi kabul etmeyi içerir. Tahliye taahhütnamesi, kiraya veren (ev sahibi) tarafından genellikle kiralanan mülkün yeniden kullanımına hazırlık yapmak veya başka bir kiracıya kiralamak amacıyla istenebilir.

Tahliye taahhütnamesi aşağıdaki temel unsurları içerebilir:

 1. Tahliye Tarihi: Kiracının taşınmazı boşaltmayı taahhüt ettiği kesin tarih.
 2. İmzalar: Kiracının ve genellikle kiraya verenin imzalarını içerir.
 3. Tahliye Koşulları: Kiracının taşınmazı tahliye etmesi gereken koşullar ve bu koşulların yerine getirilmesi için gerekli adımlar.
 4. Depozito İadesi: Eğer depozito verilmişse, tahliye taahhütnamesi depozitonun iadesi ile ilgili detayları da içerebilir.
 5. Taşınmazın Durumu: Kiracının taşınmazı tahliye ettiğinde geri bırakması gereken durum hakkında bilgiler (örneğin, temizlik durumu, eşyaların çıkarılması).
 6. Yükümlülüklerin Sonlanması: Tahliye taahhütnamesi ile kiracının mülkün kirası, faturalar veya diğer ödeme yükümlülükleri gibi konulardaki ilişkisi sonlanabilir.

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve kiraya veren arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları önlemek ve tahliye sürecini düzenlemek için kullanılan bir araçtır. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, bu belgenin hukuki bir belge olduğudur. Kiracılar, tahliye taahhütnamesini imzalamadan önce içeriği ve koşulları dikkatlice incelemeli ve gerektiğinde hukuki tavsiye almalıdır. Hukuki belgelerin yanlış anlaşılması veya yanlış kullanılması, taraflar için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

kİRA SÖZLEŞMESİ HAKLI FESİH SEBEPLERİ

Türkiye’de kira sözleşmeleri, belirli koşullar altında haklı fesih (sözleşmeyi geçerli nedenlerle sonlandırma) yapılabilecek halleri içermektedir. Bu haklı fesih sebepleri, Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlenmiştir. Kiracı veya ev sahibi, aşağıdaki durumlar altında kira sözleşmesini haklı bir nedenle sonlandırabilir:

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının kira bedelini belirli bir süre boyunca ödememesi durumunda ev sahibi, kira sözleşmesini feshedebilir. Ancak bu durum için kiracıya bir ihtarda bulunma süresi tanınması gerekebilir.
 2. Mülkün Kötü Kullanılması: Kiracının kiralanan mülkü, sözleşmede belirtilen amaca aykırı şekilde kullanması, mülke zarar vermesi veya rahatsız edici bir şekilde komşulara veya ev sahibine zarar vermesi halinde ev sahibi kira sözleşmesini haklı bir nedenle sonlandırabilir.
 3. Mülkün Kiracı Tarafından Terk Edilmesi: Kiracının kiraladığı mülkü belirli bir süre boyunca terk etmesi veya kullanmaması durumunda ev sahibi sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilir.
 4. Tadilat ve Onarımların Yapılmaması: Kiracının, sözleşme şartlarına uygun olarak tadilat veya onarımların yapılmasını sağlamaması durumunda ev sahibi haklı bir sebep olarak sözleşmeyi sonlandırabilir.
 5. Belirli Süreli Sözleşmelerde Geçerli Sebepler: Belirli süreli kira sözleşmeleri, tarafların anlaşması sona erdiğinde otomatik olarak sona erer. Ancak belirli bir süre sonunda, tarafların haklı nedenlerle sözleşmeyi sonlandırma hakkı olabilir.

Bu haklı fesih sebepleri, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen genel kurallar olup, tarafların belirli bir durumda kira sözleşmesini haklı bir şekilde sonlandırmasına olanak tanır. Ancak her durum özeldir ve ayrıntılı hukuki danışmanlık gerektirebilir. Kiracı veya ev sahibi, sözleşmeyi haklı bir nedenle sonlandırmadan önce hukukçulara danışmalı ve yasal prosedürlere dikkat etmelidir.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Mersin Avukat Adana Avukat İstanbul Avukat Kayakocvib Eskişehir avukat Konya avukat İstanbul avukat