Eskişehir İş Hukuku Avukatı

Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Musa ÇETİNTAŞ, Eskişehir'de iş ve sosyal güvenlik hukuku üzerine yoğunlaşmış ve bu dalda uzman bir avukattır. İş Hukuku basit bir dal olarak görülse de çok karmaşık ve uzmanlık gerektiren, fazlaca detaya ve inceliğe sahip bir daldır. Bu sebeple alanında uzman bir avukat ile çalışmak işçinin haklarını fazlasıyla almasına yardımcı olacak, hak kaybına sebebiyet vermeyecektir.

İş Sözleşmesinin haksız feshi

İş Sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Fazla Mesai Ücreti

Dini Bayramlar ve Hafta Tatili Fazla Çalışmadan Dolayı doğacak Ücretler

Maaş Alacağı

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma durumlarının sulh veya dava yolu ile çözümü

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İşçinin ve işverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri ve sorumlulukları şeklinde bir çok dalda profesyonel hizmet vermektedir.

Ayrıca 2018 yılından itibaren İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk kurumu dava şartı olarak getirilmiş. İşçi ya da işveren alacağına kavuşmak adına Arabuluculuk Bürosuna başvurması gerekmektedir.Bu sebeple de arabuluculuk kurumuna başvurmadan önce bir avukatla anlaşmakta fayda vardır. Avukat Musa ÇETİNTAŞ, Eskişehir ve Bilecik çevresinde etkili taraf arabuluculuk vekilliği sertifikası bulunmaktadır.

Eskişehir İş Hukuku Avukatı

Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Musa ÇETİNTAŞ, Eskişehir'de iş ve sosyal güvenlik hukuku üzerine yoğunlaşmış ve bu dalda uzman bir avukattır. İş Hukuku basit bir dal olarak görülse de çok karmaşık ve uzmanlık gerektiren, fazlaca detaya ve inceliğe sahip bir daldır. Bu sebeple alanında uzman bir avukat ile çalışmak işçinin haklarını fazlasıyla almasına yardımcı olacak, hak kaybına sebebiyet vermeyecektir.

İş Sözleşmesinin haksız feshi

İş Sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Fazla Mesai Ücreti

Dini Bayramlar ve Hafta Tatili Fazla Çalışmadan Dolayı doğacak Ücretler

Maaş Alacağı

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma durumlarının sulh veya dava yolu ile çözümü

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İşçinin ve işverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri ve sorumlulukları şeklinde bir çok dalda profesyonel hizmet vermektedir.

Ayrıca 2018 yılından itibaren İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk kurumu dava şartı olarak getirilmiş. İşçi ya da işveren alacağına kavuşmak adına Arabuluculuk Bürosuna başvurması gerekmektedir.Bu sebeple de arabuluculuk kurumuna başvurmadan önce bir avukatla anlaşmakta fayda vardır. Avukat Musa ÇETİNTAŞ, Eskişehir ve Bilecik çevresinde etkili taraf arabuluculuk vekilliği sertifikası bulunmaktadır.